XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna DRILLING-OIL-GAS AGH 2015

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 10-12 czerwca 2015 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędzie się XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna DRILLING-OIL-GAS AGH 2015. Hasło tegorocznej Konferencji to: PRZYSZŁOŚĆ PRZEMYSŁU NAFTOWO-GAZOWNICZEGO.

 

Organizowana XXVI konferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia stanowić będą doskonałą okazję do zaprezentowania aktualnych zagadnień naukowych i technicznych, związanych z badaniami dotyczącymi rozpoznania i udostępnienia złóż węglowodorów, w tym złóż niekonwencjonalnych. Tegoroczna edycja Konferencji poświęcona jest przyszłości i kierunkom rozwoju przemysłu naftowo-gazowniczego przede wszystkim w Polsce jak również na świecie. W programie Konferencji przewidujemy organizację sesji plenarnej, sesji specjalistycznych, sesji posterowej oraz specjalnego panelu dyskusyjnego.

Zapraszamy szczególnie do aktywnego udziału w konferencji przez zgłoszenie i wygłoszenie referatu. Decyzja o jego przyjęciu i sposobie prezentacji zostanie podjęta przez komitet naukowy konferencji po przesłaniu abstraktu oraz po recenzji. Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie referatu, który nie był prezentowany na innej konferencji lub drukowany w innym wydawnictwie.

Referaty i artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną wydrukowane w czasopiśmie „AGH Drilling, Oil, Gas Quarterly” w języku angielskim. Kwartalnik jest wyszczególniony na liście MNiSzW z ilością 7 punktów. Szczegółowe informacje dla autorów referatów znajdują się na stronie internetowej www.wydawnictwawwnig.pl

Komitet Naukowy
Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
Członkowie:
Prof. Dr Ing. Mohd Amro – Technical University of Bergakademie Freiberg
Prof. Torleiv Bilstad – University of Stavanger
Prof. Petr Bujok - VSB-TU Ostrava
Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja - Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Prof. dr hab. inż. Marian Dolipski - Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii - Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Stanisław Dubiel - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński - Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa
Prof. dr hab. inż. Nikola Dudla - Narodowy Górniczy Uniwersytet w Dniepropietrowsku

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja WNG, NiT 2009