O Fundacji

Witamy serdecznie na stronie Fundacji "Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje".

 

Nasza Fundacja ma na celu szeroko poj?te wspieranie Wydzia?u Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który jest unikalny w skali naszego kraju i kszta?ci wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla polskiego i ?wiatowego przemys?u naftowego i gazowniczego.

 

Jednym z podstawowych celów realizowanych przez Fundacj? jest równie? kultywowanie tradycji i propagowanie osi?gni?? polskiego przemys?u naftowego. Warto bowiem pami?ta?, i? historia ?wiatowego przemys?u naftowego mia?a swój pocz?tek na polskich ziemiach, a za jego twórc? mo?emy uzna? Ignacego ?ukasiewicza.

 

Zapraszamy do wspó?pracy wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszej Fundacji w realizacji jej celów. 

 

 

   Aktualności

XXV Mi?dzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna DRILLING-OIL-GAS AGH 2014
2013-11-15
Serdecznie zapraszamy do udzia?u w XXV Mi?dzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej DRILLING-OIL-GAS AGH 2014 więcej »
'East meets West’ International Student Petroleum Congress '14
2013-11-15
From 9th to 11th April, for the fifth time, Krakow will become the heart of the petroleum world. That days you will have possibility to take part in the 5th edition of ‘East meets West’ International Student Petroleum Congress, which will be held in hospitable walls of AGH University of Science and Technology in Krakow. It will be a special, anniversary edition of the Congress. więcej »
Jesienny numer kwartalnika YoungPetro
2013-11-13
Ukaza? si? jesienny numer kwartalnika YoungPetro więcej »
Nowy numer kwartalnika YoungPetro
2013-07-15
Ukaza? si? nowy numer kwartalnika YoungPetro. więcej »
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja WNG, NiT 2009