Kontakt

Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje


paw. A-4, p. 312A

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków


Tel./Fax: (48 12) 617 22 96

NIP: 677-222-36-48
Nr ident. Regon: 356729231
Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska nr 71 1750 1048 0000 0000 0344 4732

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000164147

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja WNG, NiT 2009