Historia

Fundacja "Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje" została założona w 2003 roku z inicjatywy

pracowników Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  23 czerwca 2003 roku Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000164147.

 

Od momentu powstania Fundacja realizuje główny cel statutowy, czyli szeroko pojęte wspieranie Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Środki pieniężne  na ten cel pozyskiwane są w ramach prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej oraz dzięki ofiarności przedsiębiorstw z sektora naftowego i gazowniczego oraz osób prywatnych. 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja WNG, NiT 2009