XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna DRILLING-OIL-GAS AGH 2017

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 7-9 czerwca 2017 roku
na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

odbędą się uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia
Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

połączone z XXVIII Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną

DRILLING-OIL-GAS AGH 2017.

 

  

     Organizowany Jubileusz 50-lecia Wydziału oraz wspomniana Konferencja stanowić będą doskonałą okazję do zaprezentowania aktualnych zagadnień naukowych i technicznych, związanych z aktualnym stanem badań dotyczących rozpoznania, udostępnienia oraz eksploatacji złóż węglowodorów. Obchody Jubileuszu Wydziału WNiG będą podkreśleniem wieloletniego doświadczenia we współpracy Wydziału z przemysłem naftowo-gazowniczym przede wszystkim w Polsce jak również na świecie oraz szansą dyskusji o perspektywach na przyszłość. W programie Konferencji przewidujemy organizację sesji plenarnej, sesji specjalistycznych, sesji posterowej oraz specjalnego panelu dyskusyjnego.

 

     Zapraszamy szczególnie do aktywnego udziału w konferencji przez zgłoszenie i wygłoszenie referatu. Decyzja o jego przyjęciu i sposobie prezentacji zostanie podjęta przez komitet naukowy konferencji po przesłaniu abstraktu oraz po recenzji. Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie referatu, który nie był prezentowany na innej konferencji lub drukowany w innym wydawnictwie.

 

     Referaty i artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną wydrukowane w czasopiśmie „AGH Drilling, Oil, Gas Quarterly” w języku angielskim. Kwartalnik jest wyszczególniony na liście MNiSzW z ilością 11 punktów (2016). Szczegółowe informacje dla autorów referatów znajdują się na stronie internetowej  www.wydawnictwawwnig.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja WNG, NiT 2009