Działalność gospodarcza

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:


a) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
     z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),


b) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
    działalność powiązana (PKD 62.),


c) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),


d) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71.),


e) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
     i technicznych (PKD 72.19.Z),


f) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
    (PKD 72.20.Z),


g) Reklama (PKD 73.1),


h) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),


i) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),


j) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3),


k) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
    niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),


l) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność
    wspomagającą (PKD 82.1),


m) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
     (PKD 77.3.),


n) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
     (PKD 79.90.),


o) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),


p) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),


q) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),


r) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),


s) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),


t) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
   (PKD 94.00.Z).

 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą we własnym zakresie lub za pośrednictwem wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.


 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja WNG, NiT 2009