O FUNDACJI

Witamy na stronie Fundacji Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka  i Tradycje.

Nasza Fundacja ma na celu szeroko pojęte wspieranie Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który jest unikalny w skali naszego kraju i kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla polskiego i światowego przemysłu naftowego i gazowniczego.

Jednym z podstawowych celów realizowanych przez Fundację jest również kultywowanie tradycji i propagowanie osiągnięć polskiego przemysłu naftowego. Warto bowiem pamiętać, iż historia światowego przemysłu naftowego miała swój początek na polskich ziemiach, a za jego twórcę możemy uznać Ignacego Łukasiewicza.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszej Fundacji w realizacji jej celów.

HISTORIA

Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje została założona w 2003 roku z inicjatywy pracowników Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  23 czerwca 2003 roku Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000164147.

Od momentu powstania Fundacja realizuje główny cel statutowy, czyli szeroko pojęte wspieranie Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Środki pieniężne  na ten cel pozyskiwane są w ramach prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej oraz dzięki ofiarności przedsiębiorstw z sektora naftowego i gazowniczego oraz osób prywatnych.

ZARZĄD FUNDACJI

Prezes

Mgr inż. Robert Ślizień


Sekretarz Generalny

Prof. dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak


Członek Zarządu

Dr hab. inż. Aneta Sapińska-Śliwa, prof. AGH

RADA FUNDACJI

Przewodniczący Rady

dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH


Członkowie Rady

Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet

Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy

Prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa

dr hab. inż. Bogumiła Winid, prof. AGH

dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH